Arbeidsøkt med 1. - 4. trinn. Her får noen av barna en presentasjon av et materiell før de får lov til å arbeide med det på egen hånd.