KORONA
Regjeringen har besluttet å stenge alle landets skoler og barnehager. Elevene har allikevel krav på undervisning. Vi jobber med å få til et godt opplegg for dette, og skal bruke morgendagen på det. Viser til kommunens hjemmeside for mer informasjon om hvordan situasjonen håndteres i kommunen; https://www.overhalla.kommune.no/koronavirus-nye-tiltak.6293646-81362.html Ta kontakt om det er noen spørsmål.